Privacybeleid

Privacybeleid

De algemene gegevens van SoHey:

Naam: SoHey Webdesign & Development

Adres: Mortelplein 4

Postcode: 6071 KJ Swalmen

E-mailadres: hallo@sohey.nl

 

Toelichting

Middels dit privacybleid wordt u geïnformeerd over hoe SoHey uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. SoHey respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website.

SoHey gaat zeer zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.

SoHey houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybleid is uitsluitend van toepassing op de website en diensten van SoHey. Wees u er dus van bewust dat SoHey niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van SoHey.

 

Persoonsgegevens die binnen SoHey worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De persoonsgegevens die SoHey verwerkt zijn allemaal gegevens die door u zelf aan SoHey worden verstrekt.

 

Waarvoor en met welk doel SoHey welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt

Diensten

Om diensten te kunnen verlenen heeft SoHey de behorende gegevens nodig, denk hierbij aan facturen waarbij SoHey uw persoonsgegevens nodig heeft.

Contactformulier

SoHey vraagt om uw naam en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over uw geplaatste bericht in het contactformulier.

 

Hoe lang SoHey gegevens bewaart

SoHey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

 

Delen met anderen

SoHey verkoopt uw gegevens niet aan derden. SoHey verstrekt alleen uw gegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van SoHey, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt SoHey gegevens:

  • Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, SoHey goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

 

Gegevens inzien,  aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door SoHey in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@sohey.nl. SoHey zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

SoHey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van SoHey (www.sohey.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en data versleuteld verstuurd wordt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SoHey verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via hallo@sohey.nl.

 

Wijzigingen

SoHey behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit privacybleid aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.